Inštalácia penotvorných hydrantov

V mesiaci október sme úspešne nainštalovali vo výrobnej prevádzke penotvorné hydranty. Hydrant sa skladá z dvojitej hydrantovej skrinky, v prvej je umiestnený dávkovač a nádoba na penidlo, druhá skrinka obsahuje hydrantový navijak s nizkoexpanznú prúdnicu.
Hydrantový navijákový hadicový systém pre použitie v prípadoch vysokého požiarneho rizika tekutých palív. 

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť