Výstava SAWO 2012

SAWO 2012 je medzinárodná výstava týkajúca sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej a záchranárskej techniky, ktorá sa organizuje každé 2 roky v poľskom meste Poznań. V dňoch 24 - 26 apríla sa konalo už 21 vydanie tejto výstavy a my sme tam nemohli chýbať. Naozaj bolo čo obdivovať - 221 vystavovateľov z 20 krajín sveta predstavilo množstvo nových, ale aj časom overených a dobre známych produktov, ktoré vo veľkej miere prispievajú k tomu, aby sme (ste) sa pri práci cítili o niečo bezpečnejšie :)

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť