Kontakty

Obch. meno:   JKBOZ s.r.o.

Sídlo:                 Novackého 4/A, 971 01 Prievidza

IČO:                   44253516

IČ DPH:            SK2022645592

Registrácia:    Obchodný register Okresného súdu                                     Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 20441/R

Tel.:           +421 46 540 0599

Tel./Fax:   +421 46 540 0601

E-mail:      jkboz@jkboz.sk

Web:          www.jkboz.sk

 

VEDENIE SPOLOČNOSTI


Juraj Kukučka

Konateľ spoločnosti

Tel.:      +421 907 304 514

E-mail: j.kukucka@jkboz.sk

 

 

 


Daša Balciarová

Sekretariát vedenia spoločnosti

Tel.:      +421 46 540 0599

E-mail: sekretariat@jkboz.sk; fakturacia@jkboz.sk

 

Vladimír Uhlár

Referent nákupu a predaja

Tel.:      +421 46 540 0601

E-mail: obchod@jkboz.sk

 

 

Miriam Kubincová

Fakturačné oddelenie

Tel.:      +421 46 540 0599

E-mail: m.kubincova@jkboz.sk

ODDELENIE BOZP / OPP / VTZ


Peter Kukučka

ABT, Technik PO, Lektor MV, Inštruktor CO

Tel.:      +421 915 710 254

E-mail: p.kukucka@jkboz.sk

 

 

Rastislav Svaček

ABT

Tel.:      +421 917 483 044

Tel.:      +421 46 540 0605

E-mail: r.svacek@jkboz.sk

 

 

Ing. Alexander Geletka

Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik PO

Tel.:      +421 917 942 180 

Tel.:      +421 46 540 0605 

E-mail: a.geletka@jkboz.sk

 

Bc. Ján Duda

Bezpečnostný technik, Technik PO - projekt JCI

Tel.:      +421 917 404 187 

E-mail: j.duda@jkboz.sk

Michal Tomka

Bezpečnostný technik

Tel.:      +421 917 224 993 

Tel.:      +421 46 540 0605 

E-mail: m.tomka@jkboz.sk

 

Ing. Ivan Březovský

Špecialista PO

Tel.:      +421 917 921 695

E-mail:  projekcia@jkboz.sk

Ing. Martin Baksa

Bezpečnostný technik, Technik PO

Tel.:      +421 915 478 558 

E-mail: m.baksa@jkboz.sk


Veronika Zábojníková

podpora oddelenia BOZP / OPP / VTZ

Tel.:      +421 46 540 0605 

E-mail: podporabozp@jkboz.skMilan Malík
Odborný pracovník EPS

Tel.:      +421 917 639 102

E-mail: eps@jkboz.skODDELENIE KONTROLY PTZ


Daniel Toronyi
Vedúci oddelenia

Tel.:      +421 917 639 102 

E-mail: revizie@jkboz.sk

 ...robíme všetko pre vašu bezpečnosť