Naše aktivity

Renovácia zastaralých hydrantových systémov

Hasičská súťaž Poprad

Destinácia svet

Národné dni zvárania

Teambuilding Chopok 2011

Výstava A+A 2011 - Düsseldorf

Inštalácia odsávacieho zariadenia v bytovom dome

Výstava SAWO 2012

Medzinárodný deň detí (MDD 2012)

Inštalácia EPS ESSER by Honeywell

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť