Profil spoločnosti

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 2004 (do roku 2008 boli služby spoločnosti poskytované pod obchodným menom Juraj Kukučka, Nováky). V priebehu niekoľkých rokov sa spoločnosť dokázala prepracovať na popredné miesto v poskytovaní služieb v tejto oblasti.

Hlavnou filozofiou, na ktorej je postavená obchodná politika spoločnosti, je presadiť sa v konkurenčnom prostredí vysokou kvalitou dodávaných služieb a príkladnou starostlivosťou o bezpečnosť zamestnancov klienta.

Nosným pilierom spoločnosti je dodávateľské zabezpečovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany pred požiarmi. Portfólio služieb dopĺňajú nadstavbové služby v oblasti životného prostredia a pracovnej zdravotnej služby, kontroly hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a uzáverov, predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov, školenia zamestnancov osobitných skupín.

 

Vo všetkých oblastiach ponúkame klientom komplexné služby od poradenstva, projektovej prípravy, dodávky materiálu, montáže až po zastupovanie pri kontrolách ŠOD.


Cieľom spoločnosti je ponúkaným širokým spektrom služieb odbremeniť každého klienta od povinností pri zabezpečovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť