Servis požiarno-technických zariadení

Zabezpečíme Vám plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a iných legislatívnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním požiarno-technických zariadení.

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť