Služby bezpečnostného poradcu ADR

Poskytujeme služby bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečného materiálu cestnou dopravou.

 

* prevedenie vstupného auditu (zistenie skutočného stavu a návrh opatrení)

* kontrolná činnosť, informačný servis (poradenstvo)

* školenie osôb, podieľajúcich sa na manipulácii s nebezpečnými vecami

* spracovanie sprievodných dokladov

* zatriedenie (klasifikácia) látok z hľadiska ADR

* vypracovanie Výročnej správy pre orgány štátnej správy

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť