Odborné školenia

Motorové vozíky

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti o spôsoboch a postupoch obsluhy jednotlivých druhov vysokozdvižných vozíkov so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom, ústnou skúškou a praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz obsluhy motorového vozíka.

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. ako Školiace stredisko obslúh motorových vozíkov akreditované Národným inšpektorátom práce zabezpečuje výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa STN 268805 na základe oprávnenia VVZ-0012/09-06.1

Poskytujeme školenia:

  • základné, 
  • opakovacie, 
  • aktualizačné.

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb  na obsluhu vysokozdvižných vozíkov

  • ukončená základná školská dochádzka,
  • vek najmenej 18 rokov,
  • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov, 
  • vodičské oprávnenie je potrebné len pri motorovom vozíku druhu W2.

Rozdelenie vysokozdvižných vozíkov 

TriedaDruhSpôsob ovládania vozíka
I. elektrické vozíkyPlošinové, nízkozdvihacieVlečne a tlačné ručne vedenéVlečné a tlačné s pákovým riadenímVlečné a tlačné s volantovým riadením
ABC
Vysokozdvižné vozíkyRučne vedenéS pákovým riadenímS volantovým riadenímSo zdvihacou plošinou
DEW1, W2G
II. vozíky so spaľovacím motoromPlošinové nízkozdvihacieVelčné a tlačné ručne vedenéVlečné a tlačné s pákovým riadenímVlečné a tlačné s volantovým riadením
ABC
Vysokozdvižné vozíkyRučne vedenéS pákovým riadenímS volantovým riadenímSo zdvihacou plošinou
DEW1, W2G
III. špeciálne vozíkyZ
W1 - vozíky s nosnosťou do 5 t

W2 - vozíky s nosnosťou nad 5 t

Máte otázky alebo si chcete objednať školenie od nás?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies