E-learning

Webináre

Naša spoločnosť JKBOZ s.r.o. ponúka aj možnosť vzdelávať sa prostredníctvom webinárov na rôzne zaujímavé témy z oblastí týkajúcich sa nie len bezpečnej práce. Všetky témy vám približujú profesionáli a odborníci z praxe, ktorí vám s pomocou svojich vedomostí odpovedia aj na vaše otázky.

Najbližšie webináre

Posledné webináre

Všetky webináre

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

© 2023 all rights reserved | JKBOZ s.r.o. | Privacy policy

© 2023 all rights reserved | JKBOZ s.r.o. | Privacy policy