E-learning

Our Professionalism

We have the necessary authorizations, accreditations and certificates for all our activities and therefore we guarantee the highest quality of our services.

Our services

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

© 2023 all rights reserved | JKBOZ s.r.o. | Privacy policy

© 2023 all rights reserved | JKBOZ s.r.o. | Privacy policy