Partnerstvá a spolupráca

Pre zaistenie tej najvyššej kvality poskytovaných výrobkov a služieb spolupracujeme s vybranými partnermi spolu s ktorými udržujeme zákazníkov spokojných.

Naše služby

Naši partneri:

Osobné ochranné pracovné prostriedky

partnerstvá, osobné ochranné pracovné prostriedky, Gaston MILLE, Kubler Workwear

Požiarnotechnické zariadenia

Partnerstvá, Požiarnotechnické zariadenia, Mobiak, GU Gretsch-unitas, Assa Abloy, Ador dvere

Elektrická požiarna signalizácia a Hlasová požiarna signalizácia

Partnerstvá, Elektrická požiarna signalizácia a Hlasová požiarna signalizácia, Esser by Honeywell

Partnerstvá, Elektrická požiarna signalizácia a Hlasová požiarna signalizácia, Innotech so sichern sie leben

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.