Ochrana proti pádu

Pri práci vo výškach je pád prirodzene prvá vec, ktorá sa vám môže prihodiť. Aby ste predišli pádu a zraneniam, musíte podľa Vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach zabezpečiť ochranu kolektívnym alebo osobným zabezpečením. Ochrana proti pádu má zásadný význam pre zaistenie bezpečnosti a pohody pracovníkov v rôznych odvetviach.

 

Mnoho užívateľov nemá skúsenosti s používaním prostriedkov na ochranu proti pádu a preto sa domnievajú, že ide o výrobky pre profesionálnych užívateľov. Opak je však pravdou. Protipádové vybavenie je určené pre každého pracovníka pri všetkých bežných pracovných činnostiach vykonávaných vo výške.  Využitie si nájdu napríklad na staveniskách, pri údržbe a oprave fasád, pri kontrole a revízii komínov, síl a zásobníkov, ako aj pri práci v šachtách a nádržiach atď. 

 

INNOTECH

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. aktívne spolupracuje so spoločnosťou Innotech od roku 2020 ako so špecialistom na zabezpečenie ochrany proti pádu. Innotech je  rakúska spoločnosť zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia i životov. Špecializuje sa na výrobu kotviacich systémov na ochranu proti pádu, upevňovacie body, modulárne okenné systémy a zámky kupolového svetla, osobné ochranné prostriedky a iných prostriedkov a zariadení proti pádu.

Objavte systém proti pádu

Najčastejšou ochranou proti pádu, ktorú od Innotechu svojím zákazníkom ponúkame je práve zabezpečenie strešných priestorov na bezpečný pohyb osôb.

Systém mobilného zábradlia je súčasťou takzvanej kolektívnej ochrany. Tvorí bariéru medzi osobami v priestore kde hrozí pád a existujúcimi hranami priestoru.

 

Každý v danej oblasti použitia sa môže bezpečne pohybovať bez potreby osobných ochranných prostriedkov alebo dodatočných kotviacich zariadení. V závislosti od použitia sú k dispozícii rôzne varianty montáže, od napevno namontovaných až po nosné, s ktorými možno pokryť širokú škálu variantov montáže. Na želanie je možné farbu systému prispôsobiť individuálnym náterom.

Máte otázky alebo záujem o prezentáciu vzoriek?

Kontaktujte nás