Ochrana proti pádu

Pád je prirodzene prvá vec, ktorá sa vám môže prihodiť pri práci vo výškach. Aby ste predišli pádu a zraneniam, musíte podľa Vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach vykonať ochranu kolektívnym alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života.

Mnoho užívateľov nemá skúsenosti s používaním prostriedkov na ochranu proti pádu a preto sa domnievajú, že ide o výrobky pre profesionálnych užívateľov. Opak je pravdou, protipádové vybavenie je určené pre každého pracovníka pri bežných pracovných činnostiach na staveniskách, pri údržbe a oprave fasád, pri kontrole a revízii komínov, síl a zásobníkov, ako aj pri práci v šachtách a nádržiach atď.

INNOTECH

Innotech je  rakúska spoločnosť zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia i životov. Špecializuje sa na výrobu kotviacich systémov., na ochranu proti pádu, upevňovacie body, modulárne okenné systémy a zámky kupolového svetla.

Objavte systém proti pádu

Systém mobilného zábradlia je súčasťou takzvanej kolektívnej ochrany. Tvorí bariéru medzi osobami v priestore, kde hrozí pád a existujúcimi hranami.

 

Každý v danej oblasti použitia sa môže bezpečne pohybovať bez potreby osobných ochranných prostriedkov alebo dodatočných kotviacich zariadení. V závislosti od použitia sú k dispozícii rôzne varianty montáže, od napevno namontovaných až po nosné, s ktorými možno pokryť širokú škálu variantov montáže. Na želanie je možné farbu systému prispôsobiť individuálnym náterom.

Máte otázky alebo záujem o prezentáciu vzoriek?

Kontaktujte nás

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies