Ľudia v JKBOZ

S našimi profesionálne kvalifikovanými zamestnancami a spolupracovníkmi poskytujeme služby pre našich spokojných zákazníkov.

Bilanciou nášho pôsobenia je stabilné a popredné miesto na trhu, neustále sa rozširujúca základňa klientov a bohaté odborné skúsenosti v oblastiach našej pôsobnosti.

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.