Ľudia v JKBOZ

Ing. Denisa Kochová

Referent nákupu a predaja
obchod@jkboz.sk
BIO

Vysokoškolské vzdelanie iba posilnilo uplatňovanie mojich znalostí, schopností a skúseností. Tieto kvality nie sú využívané len v bežných pracovných situáciách, ale predovšetkým pri strategickom myslení a identifikácii nových príležitostí a hrozieb v konkurenčnom prostredí. Všetky moje skúsenosti sú mi prínosom práve v spoločnosti JKBOZ s.r.o., ktoré dopĺňam ďalším vzdelávaním pre osobnostný a firemný rozvoj.  

Napomáham tímu v riešení rôznorodých situácií, či už ide o jednoduché úlohy alebo náročné výzvy. Každá nová situácia predstavuje pre mňa príležitosť rásť a zdokonaliť sa a napredovať, čo považujem za svoju prioritu. Moja práca je plná dynamiky, pričom základom všetkého sú naši partneri, klienti a náš tím. Starám sa o ich potreby a požiadavky, aby sme mohli práve vám klientom ponúknuť služby tej najvyššej kvality.   

A “reset“?  Ten nájdem v prírode, najlepšie na horách.

Moje články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.