Aktuality
03.07.2024

Zarábam rukami: Ako ich udržať v bezpečí a zdraví?

Váš najdôležitejší pokročilý nástroj s jedinečnými vlastnosťami?

Ruka

Ruka je jedným z najsofistikovanejších „tykadiel“ pre svet okolo nás a najužitočnejším mechanizmom v ľudskom tele. Každý dotyk a každý pohyb ruky vysiela do mozgu signály ako sú bolesť, tlak, chlad či teplo. Mozog tieto signály spracuje a pošle späť chrbticou do svalov, ktoré ovládajú rôzne funkcie ruky automaticky, bez nášho vedomia.

Pozoruhodná sila úchopu ruky dosahuje až 50 kg, čo je výsledkom práce 14 veľkých svalov v predlaktí. Sila týchto svalov sa prenáša do prstov šľachami na vnútornej strane paže. Naše ruky sú preto až príliš dôležité na to, aby sme zanedbali ich starostlivosť a ochranu pred každodennými rizikami.

Nie na úkor vášho zdravia

Automatizácia procesov a moderné pracoviská 21. storočia prinášajú zvýšenie produktivity, no význam ľudského faktora je stále nezameniteľný. Mnoho práce je stále potrebné vykonať manuálne – ručne. Pri takýchto prácach existuje riziko, že sa rukavice zachytia do strojov. To je aj dôvod, prečo zamestnanci často nepoužívajú rukavice pri práci s rotujúcimi strojmi. Práce bez ochrany rúk však môžu viesť k vážnym zraneniam, ako sú rezné rany, rozdrvené prsty alebo pri najhoršom aj amputácia.

Výrobcovia pracovných rukavíc reagujú na tieto riziká aj vývinom pracovných rukavíc, ktoré sa dokážu v prípade potreby roztrhať v určitých miestach rukavice. To umožňuje, že sa v prípade núdze zachytená rukavica roztrhá a umožní tak pracovníkovi vytiahnuť ruku z rukavice bez vážnej ujmy.

Rukavice ako prvá línia ochrany

Je dôležité, aby ste zvážili, akú pracovnú činnosť budete vykonávať, a vybrali si správne pracovné rukavice, ktoré vás ochránia pred špecifickými rizikami danej činnosti. Pracovné rukavice sa vyrábajú pod rôznymi typmi ochranných noriem podľa rizika. Je dôležité, aby ste sa uistili, že nosíte tie správne rukavice.

Pri výbere pracovných rukavíc nezabúdajte na pohodlie a flexibilitu, ktoré sú dôležité pre efektívnu prácu. Správne rukavice nielenže chránia, ale aj zvyšujú vašu produktivitu a bezpečnosť na pracovisku.

Pred čím pracovné rukavice chránia?

Rukavice sú nevyhnutným ochranným prvkom, ktorý chráni vaše ruky pred odreninami, škrabancami, mozoľmi, reznými ranami, poškodením nervov, kože, infekciami a popáleninami. Poskytujú ochranu pred environmentálnymi faktormi, ako sú teplo, chlad, žiarenie a inými faktormi, ako elektrina, chemikálie, biologické riziká, opotrebenie a vibrácie.

Na trhu nájdete širokú škálu pracovných rukavíc z rôznych materiálov, povrchových úprav, tvarov, farieb a dĺžok, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu ochranu pred uvedenými rizikami.

Symboly na pracovných rukaviciach. CE symbol, číslo kategórie CE, Normy a piktogramy a odolnosť.

Normy sú dôležité

Normy špecifikujú požiadavky na výkon ochranných pomôcok a metódy testovania, ktoré musia výrobcovia dodržiavať, aby zabezpečili bezpečnosť. Každá rukavica sa testuje na určenie úrovne ochrany, aby sme zistili, či je odolná voči konkrétnemu riziku. Tieto normy nám potom poskytujú informácie o tom, do akej miery nás rukavice ochránia a pred akými rizikami.

Pri výbere pracovných rukavíc zohľadňujte viacero parametrov, ktoré sú pri každej norme detailne popísané a označené piktogramom s číslom alebo písmenom. Správne vybrané rukavice zvyšujú vašu bezpečnosť a pohodlie pri práci. Investícia do kvalitných rukavíc sa vám vráti v podobe zvýšenej ochrany a efektivity. Najlepšie je poradiť sa obchodníkom ešte pred zakúpením pracovných rukavíc.

Máte záujem o tie správne pracovné rukavice? Radi vám s výberom pomôžeme.

Rukavice sa rozdeľujú do 3 základných kategórií

Pracovné rukavice a ich značenie

Každé rukavice musia mať na sebe, alebo ak to nie je možné z technických dôvodov, tak na obale, nasledovné informácie:

 1. Názov výrobcu
 2. Označenie CE
 3. Veľkosť rukavice
 4. Piktogramy zodpovedajúce označeniam predmetnej normy a úroveň ochrany/odolnosť
Pracovné rukavice a ich značenie.

Aké normy na pracovné rukavice poznáme?

 • Proti mechanickým rizikám
 • Proti chladu
 • Proti tepelným rizikám
 • Proti chemikáliám a mikroorganizmom
 • Rukavice pre zváračov
 • Rukavice na prácu pod napätím
 • Rukavice znižujúce vibrácie a nárazy
 • Rukavice proti elektrostatickému výboju
 • Lekárske rukavice pre jednorazové použitie
 • Rukavice pre styk s potravinami
 • Proti rádioaktívnej kontaminácii a ionizujúcemu žiareniu
Normy pracovných rukavíc. EN 374, EN 388, EN 16350, EN 511, EN 407, EN ISO 374-5

Nezabudnite

Ako sme už spomenuli, sila úchopu je naozaj veľká. Pre ruky je však dôležité, aby mali aj dobrý a pohodlný úchop. Uhol ruky pri vykonávaní určitej činnosti zásadne vplýva na jej únavu. Preto je najlepšie vyhýbať sa ohýbaniu zápästia, teda prílišnému napínaniu, zvieraniu a ohýbaniu smerom k malíčku či palcu.

Silu úchopu ovplyvňuje nakláňanie ruky pod uhlom von alebo dnu. To ju môže znížiť. Opakované silné zaťažovanie ruky s ohnutým zápästím je veľkým nepriateľom pre zdravie ruky.

Poranenie rúk a správne rukavice

Poranenia rúk sú jedným z najčastejších následkov pracovných úrazov. Deformácia ruky môže byť vrodená, alebo môže k nej dôjsť následkom úrazu. Pre bezpečnosť je však naozaj dôležité, aby pracovná rukavica dokonale padla na každú ruku zamestnanca. Rukavica preto nesmie byť príliš malá, aby neobmedzovala pohyblivosť prstov, a naopak ani príliš veľká, aby výrazne neznižovala citlivosť v rukách. Pokiaľ je však dlaň akokoľvek skrátená, či má iné „chyby“, je ťažké nájsť vhodnú rukavicu.

Pracovné rukavice pre deformované ruky UVEX.

Našťastie na trhu existujú aj individuálne rukavice pre zdravotne postihnutých ľudí. Poskytujú tak ochranu a komfort aj pre tých, ktorí nemôžu nosiť bežne dostupné päťprstové pracovné rukavice.

Záver

Naše ruky sú nenahraditeľné. Umožňujú nám vykonávať každodenné úlohy s presnosťou a efektívnosťou. V dnešnej dobe, kedy pracovné prostredie často zahŕňa rizikové faktory, je dôležité, aby sme si chránili ruky vhodnými ochrannými prostriedkami. Pracovné rukavice nie sú len povinným doplnkom, ale skutočným ochrancom našich rúk pred potenciálnymi zraneniami.

FAQ

Prečo je dôležité nosiť pracovné rukavice?

 • Pracovné rukavice chránia ruky pred fyzickými zraneniami, chemickými látkami a extrémnymi teplotami, čím znižujú riziko pracovných úrazov.

Ako vybrať správne pracovné rukavice?

 • Správne rukavice by mali byť pohodlné, mali by dobre sedieť a poskytovať ochranu podľa typu práce a rizík spojených s daným pracoviskom.

Aké sú kategórie pracovných rukavíc?

 • Existujú tri základné kategórie: Kategória I pre minimálne riziká, Kategória II pre stredné riziká a Kategória III pre vysoké riziká.

Ako správne udržiavať pracovné rukavice?

 • Pracovné rukavice by sa mali pravidelne čistiť podľa pokynov výrobcu a v prípade poškodenia ihneď vymeniť.

Aké sú najčastejšie zranenia rúk pri práci?

 • Najčastejšie zranenia zahŕňajú odreniny, škrabance, rezy, popáleniny a poškodenia nervov.

Môžu sa pracovné rukavice použiť viackrát?

 • Niektoré rukavice sú určené na jednorazové použitie, iné sú viacnásobne použiteľné. Je dôležité dodržiavať pokyny výrobcu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *