Hodnoty

Naším mottom a hlavnou zásadou je ...robíme všetko pre vašu bezpečnosť. 

Pre udržanie kvality poskytujeme všetky služby výhradne prostredníctvom našich kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sa neustále vzdelávajú a rozvíjajú nielen po odbornej, ale aj osobnostnej stránke.

Naše služby

Naše poslanie

Poslaním našej spoločnosti je zaručiť, aby bol každý klient odbremenený od povinností pri zabezpečovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany.

 

Preto si zakladáme na týchto hodnotách:

  • spokojnosť našich zamestnancov a zákazníkov,  
  • princípy, 
  • transparentnosť, 
  • férovosť,  
  • profesionalita
  • individuálny prístup k zákazníkovi.

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.