Ochrana hlavy

Prostriedky na ochranu hlavy sú určené na vašu ochranu v prípade rizika, že by ste mohli byť zasiahnutí padajúcimi predmetmi a/alebo by ste si mohli udrieť hlavu o pevný objekt (napr. tam, kde je obmedzený priestor pre hlavu). V množstve prevádzok je potrebné zabezpečiť špeciálne ochranné prostriedky. Náročný výkon povolania, nebezpečné prostredie, vysoká záťaž hlukom, prachom alebo chemickými prostriedkami môže ohroziť a trvale poškodiť zdravie pracovníkov. Predísť zbytočným komplikáciám môžete správnym výberom ochranných prostriedkov na ochranu hlavy.

Vo všeobecnosti sú dostupné dva typy prostriedkov na ochranu hlavy:

ochranné prilby – ktoré musia byť v súlade s vnútroštátnymi alebo rovnocennými európskymi normami, a mali by tak byť označené na vnútornej strane škrupiny. Absorbujú silu úderu čiastočným zničením alebo poškodením škrupiny a upínacích popruhov alebo ochrannej výstelky na vnútornej strane. Ak je to potrebné, môžu byť vybavené aj chráničmi sluchu a/alebo ochrannými priezormi;

bezpečnostné čiapky – plastová výstuha navrhnutá tak, aby sa zmestila dovnútra jednotných alebo podšitých čiapok so šiltom. Sú pohodlnejšie na nosenie ako ochranné prilby, ale sú určené na ochranu iba pri slabších nárazoch. Neposkytujú rovnakú úroveň ochrany ako ochranné prilby a nesmú sa nosiť namiesto nich v zónach, kde sa vyžaduje nosenie ochrannej prilby.

Priemyselné prilby sa používajú pri profesiách, pri ktorých hrozí pád predmetu na hlavu pracovníka či (stavári, drevorubači ai) a pri profesiách, kde hrozí ďalšie možné nebezpečenstvo, napr. vysoká žiara (obsluha taviacej pece ai), úraz elektrickým prúdom. Horolezecké prilby sa používajú pri profesiách, pri výškových prácach, kde hrozí riziko pádu z výšky. Tieto prilby môžu byť kombinované s ochranou očí, respektíve ochranou celej tváre aj s chráničmi sluchu.

Čiapka s plastovou vnútornou výstuhou sa používa pri pracovných činnostiach, pri ktorých hrozí riziko poranenia hlavy nárazom do predmetu alebo konštrukcie. Nie je možné ju použiť na miesto bezpečnostnej prilby, pretože nedokáže absorbovať náraz padajúceho predmetu. Vyberajte zo širokej ponuky čiapok z plastovou vnútornou výstuhou. Ďalej môžeme medzi ochranu hlavy zaradiť aj ochranné štíty, rôzne druhy šiltoviek, čiapok a príslušenstvo.

Máte otázky alebo záujem o prezentáciu vzoriek?

Kontaktujte nás