Ľudia v JKBOZ

MUDr. Július Gažovič

Inštruktor prvej pomoci
j.gazovic@jkboz.sk
BIO

Po absolvovaní Lekárskej fakulty hygienickej na Karlovej univerzite v Prahe som získal 15 rokov skúseností v oblasti všeobecnej a komunálnej hygieny, pracujúc na Okresnej hygienickej stanici v Poprade. Keď som odišiel z OHS Poprad som striedal rôzne zamestnania. Po návrate do zdravotníctva som pracoval na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Prievidzi na odbore pracovného lekárstva. Po uzákonení vzniku pracovných zdravotných služieb som postupne pracoval v rôznych firmách s touto oblasťou.

Od roku 2019 sa podieľam na fungovaní oddelenia PZS v spoločnosti JKBOZ s.r.o., kde neustále využívam svoje celoživotné skúsenosti. Dlhoročná prax a odborné skúsenosti mi umožňujú odovzdávať poznatky aj mladším kolegom. Ešte stále sa rád vzdelávam a učím nové veci a to najmä v pracovnom odbore pracovné lekárstvo. Osobne ma asi najviac napĺňa práca inštruktora prvej pomoci, lebo ju pokladám za dôležitú a inšpiruje ma k ďalšiemu vzdelávaniu.

Vo voľnom čase sa snažím udržiavať fyzickú kondíciu pravidelným aktívnym pohybom. Rád čítam a venujem sa mojej fenke Zorke adoptovanej z útulku.

Moje články

Zatiaľ tu nemám žiadne články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.