Ľudia v JKBOZ

MUDr. Július Gažovič

Inštruktor prvej pomoci
j.gazovic@jkboz.sk
BIO

Po ukončení štúdia na Karlovej univerzite, Lekárskej fakulte hygienickej v Prahe som 15 rokov pracoval v Poprade na Okresnej hygienickej stanici na oddelení všeobecnej a komunálnej hygieny. Po odchode z OHS Poprad som striedal rôzne zamestnania. Po návrate do zdravotníctva som pracoval na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Prievidzi na odbore pracovného lekárstva, a po o uzákonení vzniku pracovných zdravotných služieb som postupne pracoval v rôznych firmách s týmto zameraním.

Od roku 2019 sa podieľam na fungovaní oddelenia PZS v spoločnosti JKBOZ s.r.o., kde neustále využívam svoje celoživotné skúsenosti. Dlhoročná prax a odborné skúsenosti mi umožňujú odovzdávať poznatky aj mladším kolegom. Ešte stále sa rád vzdelávam a učím nové veci a to najmä v pracovnom odbore pracovné lekárstvo a služby zdravia pri práci. Osobne ma asi najviac napĺňa práca inštruktora prvej pomoci, lebo ju pokladám za dôležitú a inšpiruje ma k ďalšiemu vzdelávaniu.

Vo voľnom čase sa snažím udržiavať fyzickú kondíciu pravidelným aktívnym pohybom, rád čítam a venujem sa mojej fenke Zorke adoptovanej z útulku.

Moje články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies