Ľudia v JKBOZ

Ing. Patrik Bugár

Bezpečnostný technik / Technik požiarnej ochrany
p.bugar@jkboz.sk
BIO

Moja cesta k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj k požiarnej bezpečnosti, sa začala v dobrovoľnom hasičskom zbore, kde aktívne pôsobím od mojich ôsmich rokov. Táto vášeň ma inšpirovala k tomu aby som sa stal odborníkom v tejto oblasti.

Pred začatím mojich štúdií na vysokej škole som získal cenné skúsenosti v priemyslovom sektore, pracujúc ako výrobný pracovník. Táto práca mi umožnila zblízka vidieť mnohé nedostatky v oblastiach BOZP a OPP. To posilnilo moje odhodlanie stať sa odborníkom v týchto dôležitých oblastiach s cieľom zvyšovať povedomie a bezpečnosť na pracoviskách.

Preto som sa rozhodol študovať bezpečnostné inžinierstvo na Žilinskej univerzite a inžinierske štúdium na Slovenskej technickej univerzite, odbor integrovaná bezpečnosť. Počas môjho štúdia som získal skúsenosti v oblasti služieb zákazníkom a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Hneď po ukončení štúdia som sa pridal k tímu spoločnosti JKBOZ s.r.o., kde aktívne pôsobím dodnes.

Okrem svojej profesionálnej kariéry sa venujem svojim záľubám, ako je cestovanie a fitness, či iným druhom športu.

Som oddaný svojej práci a neustále sledujem aktuálne trendy a novinky v oblasti BOZP a OPP. Moje motto je 'Bezpečnosť na prvom mieste,' a tento postoj sa odzrkadľuje vo všetkom, čo robím.

Moje články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.