Ľudia v JKBOZ

Michal Tomka

Bezpečnostný technik / Technik požiarnej ochrany / Revízny technik EZ / Revízny technik ZZ
m.tomka@jkboz.sk
BIO

PTZ, teda oddelenie požiarno-technických zariadení sa stalo mojim začiatkom kariéry v spoločnosti JKBOZ s.r.o. Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, či požiarnych uzáverov ma donútili začať sa vzdelávať a posunúť sa o poschodie vyššie. Za 10 rokov som sa stal bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, lektorom, revíznym technikom elektriky a zdvíhacích zariadení. Počas toho som vykonával aj služby dodávateľsky zmluvným klientom, vykonával dohľad a poradenstvo, školenia a zúčastňoval sa kontrol s orgánmi štátneho dozoru.

Všetky tieto činnosti sú mojou náplňou práce aj teraz. Práca v spoločnosti JKBOZ s.r.o. mi prináša denno-denne nové pracovné výzvy.

Popri pracovnom živote si stíham užívať aj život osobný. Rád športujem, trávim čas s rodinou a pracujem okolo domu.

Moje články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.