Ľudia v JKBOZ

Ing. Alexander Geletka

Bezpečnostný technik / Technik požiarnej ochrany / Revízny technik TZ a PZ
a.geletka@jkboz.sk
BIO

Po dokončení Technickej univerzity strojníckej v odbore Stavebné stroje som nastúpil do bezpečnostnotechnickej služby Livonec. Tu som pracoval niekoľko rokov, získaval prax a skúsenosti.

Po určitej dobe som potreboval zmenu a vtedy som nastúpil do spoločnosti JKBOZ s.r.o.  Byť bezpečnostným technikom je poslaním. Zodpovedať za bezpečnosť osôb a zdravie zamestnancov dá námahu. Moja práca je rozmanitá a preto je nutné aby som na sebe neustále pracoval, vzdelával sa a sledoval nové platné predpisy a legislatívu. Rád komunikujem s ľuďmi, odovzdávam svoje skúsenosti a pomáham zamestnávateľom zlepšovať pracovné podmienky v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Okrem samotnej bezpečnosti a požiarnej ochrany sú mojou silnou stránkou plynové zariadenia. Preto som získal osvedčenie revízneho technika plynových zariadení. 

Mimo práce je mojím odreagovaním trávenie času s blízkymi, turistika, či bežky, no ani bazénu nepoviem nie. 

Moje články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.