Ľudia v JKBOZ

Ing. Róbert Tausinger

Bezpečnostný technik / Technik požiarnej ochrany / Revízny technik ZZ
r.tausinger@jkboz.sk
BIO

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany sa pracovne pohybujem od roku 2016. Toto zameranie priamo súvisí aj s Fakultou bezpečnostného inžinierstva, ktorú som vyštudoval. Mám skúsenosti najmä so starostlivosťou o bezpečnosť zamestnancov vo výrobných podnikoch zameraných na strojárenskú výrobu a automotive. Okrajovo sa venujem aj environmentálnym požiadavkám v rámci odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.

Keďže sa snažím rozvíjať svoje odborné znalosti a často prichádzam do styku so zdvíhacími zariadeniami, som si v roku 2023 doplnil svoju kvalifikáciu získaním osvedčenia revízneho technika zdvíhacích zariadení.

Vo voľnom čase rád cestujem, lyžujem a zaujímam sa o rádiomatérstvo. 

Moje články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.