Ľudia v JKBOZ

Ing. Jakub Rončák

Bezpečnostný technik / Špecialista požiarnej ochrany / Revízny technik ZZ
j.roncak@jkboz.sk
BIO

Som absolventom Žilinskej Univerzity v Žiline. Po ukončení štúdií som vykonával prácu bezpečnostného technika na stavbe jednej medzinárodnej automobilky v Nitre. Tu som nabral svoje prvé praktické skúsenosti a čelil rôznym pracovným, aj osobným výzvam. Postupne som získaval prax v rôznych odvetviach priemyslu a logistiky, a popri tom som rozvíjal svoje zručnosti aj ako špecialista požiarnej ochrany. Mám rád výzvy a preto som po nadobudnutí potrebných skúseností získal osvedčenie revízneho technika zdvíhacích zariadení.

Vo voľnom čase sa rád venujem športovým aktivitám ako bežkovanie, posilňovanie a turistika.

Moje články

Zatiaľ tu nemám žiadne články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.