Ľudia v JKBOZ

Juraj Kukučka

Konateľ spoločnosti
j.kukucka@jkboz.sk
BIO

JKBOZ pre mňa – ako jej zakladajúceho partnera – znamená miesto, kde zamestnancom našich klientov dávame pocítiť, že ich bezpečnosť je pre nás záväzkom.

K bezpečnosti pri práci ma priviedol môj otec – zakladajúci partner. Po štúdiu som v roku 2004 získal osvedčenie odborného pracovníka bezpečnosti práce. Počas celej mojej kariéry sa neustále snažím zvyšovať svoje znalosti a cit pre vnímanie bezpečnosti.  Ako bezpečnostného technika si ma najviac získala bezpečnosť technických zariadení a návrhy opatrení pre elimináciu pracovných úrazov. V oblasti mojej špecializácie na riešenie pracovných úrazov som získal bohaté skúsenosti z riešenia pracovných úrazov. Tieto skúsenosti sa snažím odovzdávať mojim kolegom. 

Zároveň pravidelne poskytujem odborné  poradenstvo v prípadoch pracovných úrazov. Venujem sa aj problematike protipožiarnej bezpečnosti stavieb a súčinnosti požiarnych a požiarnotechnických zariadení.

Som ženatý a otec štyroch chlapcov, vo voľnom čase sa venujem rodine. Rád cestujem karavanom, venujem sa bicyklovaniu a v zime mi učaroval skialpinizmus.

Moje články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.