E-learning

DTE

dedicated technical equipment

  • ED – electrical devices
  • LD – lifting devices
  • PD – pressure devices
  • GI – gas installations
Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

© 2023 all rights reserved | JKBOZ s.r.o. | Privacy policy

© 2023 all rights reserved | JKBOZ s.r.o. | Privacy policy