Ľudia v JKBOZ

Ing. Kristína Zajícová

Bezpečnostný technik / Technik požiarnej ochrany
k.zajicova@jkboz.sk
BIO

Moje vzdelanie v obore Protipožiarna ochrana a bezpečnosť som získala na Technickej univerzite vo Zvolene. Počas štúdia som si vyskúšala prácu v niekoľkých odvetviach. Po mnohých zmenách som zistila, že ma láka všestrannosť, ktorú oblasť BOZP a OPP ponúka.

Hneď po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpila na pozíciu bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany v spoločnosti JKBOZ s.r.o. Od začiatku mi táto práca prináša žiaducu rôznorodosť v pracovnom živote, príležitosť neustále sa učiť nové veci a spokojnosť z úspešného riešenia náročných situácií.

Tieto aspekty sú pre mňa kľúčovými piliermi, ktoré mi pomáhajú neustále sa posúvať vpred a získavať nové vedomosti. Všetky nové vedomosti môžem využiť na prospech našich klientov. Môj záujem sa pritom sústreďuje hlavne na to, aby bezpečnosť bola prirodzenou súčasťou pracovného prostredia našich klientov a ich každodenného fungovania.

Vo voľnom čase sa rada venujem rodine, kamarátom, prírode a kultúrnemu vyžitiu.

Moje články

Zatiaľ tu nemám žiadne články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.