Odborné školenia

Akreditované školenie prvej pomoci

Vaše zdravie a schopnosť reagovať na neočakávané situácie sú kľúčovým aspektom nie len pracovného, ale aj osobného života. Spoločnosť JKBOZ s.r.o. je hrdá na svoju akreditáciu od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie školení prvej pomoci. Naše školenia vám poskytnú vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v prípade, že je ohrozené zdravie alebo život.

Prečo by ste mali absolvovať naše školenie prvej pomoci?

Získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti: Školenie vám umožní naučiť sa, ako poskytovať prvú pomoc v rôznych neočakávaných situáciách. Budete schopný identifikovať ohrozenie zdravia alebo života a poskytnúť adekvátnu potrebnú pomoc.

Porozumiete významu prvej pomoci v núdzových situáciách: Naše školenie vás oboznámi s dôležitosťou prvej pomoci pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prípade náhlych udalostí, ktoré predstavujú reálne ohrozenie života a zdravia.

Získate zručnosti na riešenie rôznych zdravotných situácií: Budete schopný reagovať na rôzne situácie vrátane úrazov a iných núdzových zdravotných stavov. Naučíte sa, ako zvládať rôzne nebezpečné situácie. Ukážeme vám ako napríklad zastaviť krvácanie, ako zastaviť šok, či ako riešiť poruchy dýchania.

Osvojíte si pozitívny postoj k prvej pomoci a prevencii: Zvládnutie školenia vás motivuje k ochrane zdravia a prevencii náhlych ohrození. Vaše schopnosti a vedomosti sa stanú aktívnym nástrojom v ochrane života a zdravia osôb.

Čo sa naučíte na našich školeniach prvej pomoci?

Teoretické vedomosti: Získate pochopenie príčin, následkov a riešení najčastejších situácií, ktoré ohrozujú život a zdravie. Školenie sa zameriava na všetky vekové kategórie od novorodencov, až po dospelých.

Preventívne opatrenia: Dozviete sa, ako zabrániť rizikám a ako ochrániť svoje zdravie a zdravie kolegov, či najbližších.

Praktické zručnosti: Bude vám jasné, ako postupovať v núdzových situáciách, vrátane poskytovania resuscitácie, riešenia poranení a zvládania iných kritických stavov. Svoje naštudované vedomosti si budete môcť prakticky vyskúšať na našich špičkových trenažéroch. Nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) budete mať možnosť natrénovať na našej profesionálnej resuscitačnej figuríne Smartman. Prípad použitia automatického defibrilátoru si zas vyskúšate na plne automatickom trenažéri AED.

Prečo si vybrať práve nás?

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. poskytuje školenia prvej pomoci našimi inštruktormi prvej pomoci. Vysoká kvalita a odbornosť sú našimi hlavnými hodnotami, ktorými sa neustále riadia aj naši profesionálni školitelia. Sme tu pre vás, aby sme vás pripravili na núdzové situácie a pomohli vám zachrániť životy. Naučte sa, čo robiť v prípade ohrozenia a absolvujte náš kurz prvej pomoci. Vaše vedomosti a zručnosti môžu znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.

Máte otázky alebo si chcete od nás objednať školenie?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.