Aktuality
03.04.2024

Prečo vás práca vyčerpáva? Objavte tajomstvo zvládania stresu!

V pracovnom svete nám slovo "stres" často evokuje negatívne pocity a obavy. Vedeli ste však, že stres nemusí byť vždy zlý? Áno, čítate dobre. Existuje aj dobrý stres aj zlý stres, a to, ako reagujeme na tieto emócie, môže mať významný vplyv na náš pracovný život a celkový pohľad na svet. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako zvládať stres v pracovnom prostredí a dosiahnuť tak lepšiu rovnováhu medzi naším osobným a pracovným životom.

„Stres patrí k životu rovnako ako vzduch a dýchanie. Existuje jediný spôsob, ako sa stresu vyhnúť. ZOMRIEŤ. „

Hans Selye

Ako ovplyvňuje stres pohodu zamestnancov?

Stres na pracovisku sa prejavuje rôznymi fyzickými a emocionálnymi príznakmi vrátane únavy, frustrácie, podráždenosti, a ak je dlhodobo ignorovaný, môže viesť až k vážnym zdravotným problémom, ako sú depresia a kardiovaskulárne ochorenia. Tieto stresy nie sú len súkromnou záležitosťou zamestnancov.

Odrážajú sa v ich pracovnom výkone, ovplyvňujú produktívne zapojenie, schopnosti tvorivého riešenia problémov a tímovú dynamiku. V dôsledku toho sa riadenie stratégií pracovného stresu stáva základným nástrojom na udržanie zdravých a efektívnych zamestnancov.

Dobrý a zlý stres

Dobrý stres

Dobrý stres alebo eustres je typ stresu, ktorý cítite, keď ste vzrušený. Váš pulz sa zrýchli a vaše hormóny sa rozbehnú, ale nie je tam žiadna hrozba ani strach. Dobrý stres je krátkodobý, inšpiruje nás, motivuje nás, sústreďuje našu energiu a zvyšuje výkon.

Zlý stres

Zlý stres je však ten druh, ktorý vás vyčerpáva, znervózňuje a je škodlivý pre vaše zdravie. Zlý stres alebo distres môže viesť k úzkosti, zmätenosti, zlej koncentrácii a zníženej výkonnosti. Distres môže byť krátkodobý (akútny) alebo dlhodobý (chronický). Akútny stres si nevyberie ťažkú ​​daň na vašom tele, ak nájdete spôsoby, ako rýchlo relaxovať.

Chronický stres

Chronický stres, keď opakovane čelíte stresorom, si však môže vybrať na vašom tele veľkú daň a môže mať negatívne účinky na zdravie. Príznaky stresu môžu byť fyzické, psychické a behaviorálne ako napríklad: bolesti hlavy, nespavosť, priberanie na váhe, búšenie srdca, gastrointestinálne ťažkosti ako je hnačka alebo zápcha, dermatologické poruchy, úzkosť, depresie, podráždenosť, pesimizmus, agresivita, pokles pracovného výkonu, zmeny nálady, nižšia tolerancia frustrácie a netrpezlivosti, problémy s medziľudskými vzťahmi a ďalšie.

Stresory na pracovisku

Nasledujúce problémy boli identifikované ako potenciálne stresory na pracoviskách. Prístup k riadeniu rizík určí, ktoré z nich existujú na vašom pracovisku a čo ich spôsobuje.

Stresory vyskytujúce sa na pracovisku:

 • Neustále prebiehajúce zmeny často bez ukončenia
 • Zmeny systému práce a technológií -  digitalizácia a aplikácia exponenciálnych technológií
 • Zle riadená organizačná zmena
 • Nadmerné pracovné zaťaženie, neustále zvyšovanie pracovnej záťaže a rýchlosti práce
 • Nesprávny časový manažment a nerešpektovanie skutočného časového nároku úlohy
 • Nedostatočné zapojenie pracovníka do rozhodovania o veciach, ktoré sa ho týkajú 
 • Nedostatočný vplyv na spôsob vykonávania práce
 • Neistota zamestnania
 • Nevhodný štýl komunikácie a vedenia ľudí
 • Nedostatok podpory zo strany vedenia alebo kolegov
 • Vysoké emocionálne nároky na zamestnancov
 • Násilie a psychologické zastrašovanie
 • Nerovnováha v pracovnom a osobnom živote

Potrebujete pomôcť s určením pracovnej záťaže?

Dobrý aj zlý stres vedie k tomu, že vaše telo uvoľňuje hormóny, ako je adrenalín a kortizol, ktoré spúšťajú bežné príznaky stresu ako motýle v žalúdku, búšenie srdca a spotené dlane. V konečnom dôsledku to, čo odlišuje dobrý stres od zlého, je to, ako na tento zážitok reagujete alebo ako sa cítite.

Ako znížiť zlý stres?

Existuje mnoho spôsobov, ako zvládnuť napätie na pracovisku. Stres sa stáva problémom vtedy, keď začne ovládať váš život. Kľúčom k zvládaniu stresu je identifikácia zlých stresorov vo vašom živote a vývoj zdravých spôsobov, ako sa s nimi vysporiadať.

Tip od nás

U nás v JKBOZ všetci používame na pomoc s manažovaním pracovných činností a zvládaním stresu zápisník Timemaster. Pomáha nám naplánovať si svoj deň efektívnejšie, vieme lepšie pripraviť a tak neostáva čas na stres.

Ako teda znížiť zlý stres? Odpoveď spočíva v týchto bodoch:

 1. Predpracovaný rituál

  začnite deň plánovaním, správnou výživou a pozitívnym prístupom, čo vám pomôže ľahšie zvládať stres z pracovných úloh

 2. Zbavte sa zlých návykov, ktoré prispievajú k stresu na pracovisku

  rozhodujte sa hneď, neodkladajte rozhodnutia a neodsúvajte ich. Riaďte sa pravidlom: to, čo viete spraviť do 5 minút, neplánujte, ale urobte ihneď.

 3. Ujasnite si svoje očakávanie na tento deň

  určite si priority dňa, komunikujte s nadriadenými

 4. Prijmite, že existujú udalosti, ktoré nemôžete ovládať

  nenechať sa vyviesť z miery zmenami

 5. Neúspech nie je katastrofa

  mali by ste ho považovať za prirodzenú súčasť života a práce, súčasne aj za podstatný motivačný aspekt možného budúceho úspechu

 6. Myslite pozitívne

  akýkoľvek problém, ktorý sa objaví berte ako výzvu, pri riešení problému zvážte všetky možné alternatívy, stotožnite sa aj s tými najhoršími

 7. Vyhnite sa konfliktom s kolegami

  vsaďte na otvorenú a priamu komunikáciu s kolegami, v prípade konfliktov medzi podriadenými zastávajte rolu mediátora

 8. Zlepšite vzťahy v tíme

  nenechajte sa ako vedúci organizácie vťahovať do drobnejších operatívnych problémov

 9. Zlepšite vzťahy so zamestnancami

  nepoužívajte metódu príkazov a zákazov, ale snažte sa s entuziazmom nadchnúť svojich pracovníkov

 10. Plánovanie

  výrazne znižuje napätie v práci

 11. Fyzická aktivita

  aktívny pohyb zaisťuje, že vaše telo bude lepšie pripravené na boj so stresom

 12. Venujte sa rodine a záľubám

  skvelý spôsob na zníženie stresu, tlačia vás k tomu, aby ste si dali prestávku a oddýchli si a zároveň boli produktívny

Výhody prevencie stresu na pracovisku

 • Znížené príznaky zlého duševného a fyzického zdravia

 • Menej zranení, menej chorôb a strateného času

 • Zníženie čerpania práceneschopnosti, absencií a fluktuácie zamestnancov

 • Zvýšená produktivita

 • Väčšia spokojnosť s prácou

 • Zvýšená pracovná angažovanosť

 • Zníženie nákladov pre zamestnávateľa

 • Zlepšenie zdravia zamestnancov a blahobyt komunity.

Záver

V závere tohto článku sme si uvedomili, že stres nemusí byť vždy zlý. Ak chcete znížiť negatívne účinky stresu, je dôležité identifikovať stresory a naučiť sa s nimi efektívne pracovať. S radami, ktoré sme vám poskytli môžete dosiahnuť lepšiu kontrolu nad stresom nie len vo svojom pracovnom prostredí, ale aj súkromnom živote. Pamätajte, že udržanie zdravého vzťahu so stresom je kľúčom k vašej pohode a úspechu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *