Ľudia v JKBOZ

Ing. Miroslava Hromadová

Špecialista požiarnej ochrany / Bezpečnostný technik / Bezpečnostný poradca ADR
m.hromadova@jkboz.sk
BIO

Po absolvovaní inžinierskeho štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore protipožiarna ochrana a bezpečnosť som začala uvádzať svoje teoretické znalosti do praxe. Nastúpila som na pozíciu bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany. Pracovala som pre zmluvných partnerov z oblasti priemyselného aj administratívneho sektora.

V rámci osobného rozvoja som získala osvedčenie špecialistu požiarnej ochrany a bezpečnostného poradcu ADR pre prepravu nebezpečných vecí. Neustálym vzdelávaním sa snažím nadobudnuté znalosti zúročiť pri zabezpečovaní služieb BOZP a OPP pre zmluvných partnerov.

Voľný čas rada venujem stretnutiam s rodinou a priateľmi, prírode a turistike.

Moje články

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.