Odborné školenia

Obsluha motorovej píly v manipulácii

Účastníci kurzu Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly (RMRP) pri inej činnosti získajú  teoretické a praktické vedomosti potrebné na prevádzku a obsluhu RMRP týkajúce sa činnosti výkonu pilčíkov. Počas kurzu získajú zručnosti správneho pílenia počas inej činnosti ako pri ťažbe dreva, techniky rezov a oboznámia a so správnou manipuláciou s drevnou hmotou pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva. 

Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom, praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti.

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. akreditovaná Národným inšpektorátom práce a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti na základe oprávnenia VVZ-0034/19-10.3

Poskytujeme školenia:

  • základné, 
  • opakovacie, 
  • aktualizačné.

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti:

  • ukončená základná školská dochádzka,
  • vek najmenej 18 rokov,
  • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

Máte otázky alebo si chcete od nás objednať školenie?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.