Odborné školenia

Obsluha zdvíhacích zariadení

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti o spôsoboch a postupoch obsluhy jednotlivých druhov zdvíhacích zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení sa vykonáva v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený Doklad na obsluhu zdvíhacieho zariadenia v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. zabezpečuje výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení podľa  rozdelenia technických zariadení zdvíhacích v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. :

 • Aa žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,
 • Ab pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
 • Ba zariadenie, ktorým je:
 • žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
 • vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
 • Bb zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
 • Bc prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to:
 • dvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
 • zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
 • Bd špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to:
 • zdvíhacia rampa,
 • zdvíhacia plošina,
 • stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
 • zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,
 • Bf zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,

Poskytujeme školenia:

 • základné, 
 • opakovacie.

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb  na obsluhu zdvíhacích zariadení

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov.

Máte otázky alebo si chcete objednať školenie od nás?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies

© 2023 Všetky práva vyhradené | JKBOZ s.r.o. | Spracovanie súborov cookies