Odborné školenia

Obsluha zdvíhacích zariadení

Naše kurzy obsluha zdvíhacích zariadení a viazačov bremien nie sú len o tom, ako ovládať zdvíhacie zariadenia. Sú hlavne o tom, ako to robiť bezpečne a efektívne. Sme tu, aby sme vám poskytli potrebné teoretické znalosti a praktické schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú obsluhu všetkých druhov zdvíhacích zariadení.

Získajte Zručnosti a Vedomosti

Preukaz obsluha zdvíhacích zariadení spoločnosti JKBOZ s.r.o.

Forma našich kurzov a vykonávaných skolení korešponduje so schváleným projektom a vydaným oprávnením Národným inšpektorátom práce. Školením obsluhy zdvíhacích zariadení vás budú sprevádzať naši odborne spôsobilý revízny technici zdvíhacích zariadení. Zabezpečia, aby boli vaši zamestnanci správne vzdelaní o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci so zdvíhacími zariadeniami.

Ukončenie školenia závisí na úspešnom zvládnutí písomného testu. Po ukončení školenia obdrží zamestnanec Doklad o obsluhe zdvíhacieho zariadenia.

Špecializované Školenia pre Rôzne Typy Zdvíhacích Zariadení

Naše školenia obsahujú niekoľko rôznych typov zdvíhacích zariadení, pretože vieme, že každý druh týchto strojov vyžaduje špecifické znalosti a zručnosti. Medzi tieto typy patria:

  • Žeriavy: Zdvíhadlá s motorovým pohonom, ako elektrické, hydraulické žeriavy s nosnosťou nad 1 000 kg, vrátane žeriavov a zdvíhadiel s ľudským pohonom nad 5 000 kg. Sem patria aj stroje s trvalou dráhou žeriavu a dočasnou dráhou žeriavu výložníkového typu.
  • Pohyblivé pracovné plošiny: Zdvíhadlá sú vybavené motorovým pohonom a majú výšku zdvihu nad 1,5 m. Špecifické bezpečnostné pravidlá pre tieto zariadenia sú zahrnuté v našom školení.
  • Zdvíhacie ústrojenstvá pre nakladače: Zdvíhacie ústrojenstvo určené pre nakladače a vozidlá s motorovým pohonom, ktoré je navrhnuté na zdvíhanie a prepravu bremien prostredníctvom prostriedkov na viazanie, zavesenie alebo uchopenie.
  • Prídavné zdvíhacie príslušenstvo: Sem patrí zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO a ďalšie zariadenia na zavesenie alebo uchopenie bremena, ako sú magnety, traverzy a prísavkové zariadenia.
  • Špeciálne zdvíhacie zariadenia: Táto kategória zahŕňa rôzne špeciálne zariadenia, ako sú zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny, stabilné a mobilné servisné zdvíhacie zariadenia. Taktiež zariadenia určené na zdvíhanie špecifických bremien alebo na špeciálne účely, ako je montáž na vozidlo alebo manipulácia s nákladom.
  • Zvislé posuvné brány: Tento typ zdvíhacieho zariadenia má motorový pohon a výšku zdvihu nad 2,7 m. Špecializujeme sa na školenie na bezpečnú obsluhu týchto brán.

Kontinuálne Vzdelávanie

Rozumieme, že bezpečnosť nie je statická. Preto ponúkame nielen základné školenia, ale aj opakovacie školenia. Vaše znalosti budú vždy aktuálne, a vy budete mať istotu, že robíte všetko pre ochranu svojho zdravia a pre bezpečnosť pri práci so zdvíhacími zariadeniami.

Podmienky Účasti na Školení Obsluha Zdvíhacích Zariadení

Pre účasť na našich kurzoch stačí mať ukončenú základnú školskú dochádzku. Bez ohľadu na typ stroja, na ktorom pracujete vás naše školenie pripraví na bezpečnú a efektívnu obsluhu. Vaša bezpečnosť a zdravie pri práci sú našou prioritou, a my sme tu, aby sme vám pomohli ovládnuť zdvíhacie zariadenia s dôrazom na bezpečnosť a efektivitu.

Spolupracujte s nami a zabezpečte kvalitné školenie pre vašich zamestnancov v oblasti obsluhy zdvíhacích zariadení.

Máte otázky alebo si chcete od nás objednať školenie?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.