HaZZ

Hasičský a Záchranný Zbor

Hasičský a záchranný zbor je profesionálna hasičská jednotka patriaca pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. HaZZ vznikol k 1. aprílu 2002 a pôsobí v ňom približne 4 400 hasičov, z toho 3 200 zasahujúcich.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.