Motorový vozík

Motorový vozík (MV)

Vysokozdvižné (VZV) a nízkozdvižné vozíky sú obľúbený nástroj na presúvanie tovarov na kratšie vzdialenosti najmä v rôznych skladoch. Konštrukcia vysokozdvižných vozíkov je v celku jednoduchá. Ide o štvorkolesový stroj, ktorý je  vybavený hydraulicky ovládaným zdvíhacím rámom s vidlicou. Nosnosť vozíkov sa pohybuje  od stoviek kilogramov po niekoľko ton a výška zdvihu môže dosahovať až do 6 metrov. Medzi najdôležitejšie súčasti vysokozdvižných vozíkov patrí jednoznačne zdvíhacia jednotka.

Motorové vozíky delíme na:

1. TRIEDA

  • Trieda I. – vozíky elektrické (akumulátorové)
  • Trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom (Benzín, Diesel, LPG, CNG)

2. DRUH

Podľa spôsobu riadenia : ručne vedené, s pákovým riadením, s volantovým riadením a vysokozdvižné vozíky so zdvíhacou plošinou

  • A – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné ručne vedené
  • B – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s pákovým riadením
  • C – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s volantovým riadením
  • D – vysokozdvižné ručne vedené
  • E – vysokozdvižné s pákovým riadením
  • W1 – vysokozdvižné s volantovým riadením do nosnosti 5t
  • W2 – vysokozdvižné s volantovým riadením s nosnosťou nad 5t
  • G – vysokozdvižné so zdvíhacou plošinou
Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.