Preberací protokol

Preberací protokol je zápis z odovzdania tovaru, prebratia služby, ktorý obe zúčastnené strany podpisujú. Na preberacom protokole sa nachádza dátum, názov firmy, meno osoby, ktorá danú službu / tovar preberá aj odovzdáva a bližšie informácie o akú službu / tovar sa jedná.

Späť na slovník

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.