O spoločnosti

Ako spoločnosť JKBOZ s.r.o. pôsobíme na slovenskom trhu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 2004 (do roku 2008 boli služby spoločnosti poskytované pod obchodným menom Juraj Kukučka, Nováky). V priebehu niekoľkých rokov sme sa prepracovali na popredné miesto v poskytovaní služieb v tejto oblasti.

Naše služby

Naša filozofia

Hlavnou filozofiou, na ktorej je postavená naša obchodná politika, je presadiť sa v konkurenčnom prostredí vysokou kvalitou dodávaných služieb a príkladnou starostlivosťou o bezpečnosť zamestnancov klienta.

Nosným pilierom spoločnosti je dodávateľské zabezpečovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany pred požiarmi. 

Naše portfólio služieb zahŕňa:

  • nadstavbové služby v oblasti životného prostredia a pracovnej zdravotnej služby, 
  • kontroly hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a uzáverov, 
  • predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
  • školenia zamestnancov osobitných skupín

Vo všetkých oblastiach ponúkame klientom komplexné služby od poradenstva, projektovej prípravy, dodávky materiálu, montáže až po zastupovanie pri kontrolách Štátneho odborného dozoru (ŠOD).

Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky a vďaka  strategickému rozmiestneniu našich technikov vieme efektívne zabezpečiť naše služby pre každého zákazníka. 

Naším cieľom je odbremeniť vás od povinností pri zabezpečovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.