Všeobecné školenia

Ochrana pred požiarmi

Vykonávame školenia - ochrana pred požiarmi, ktoré sú kľúčovým prvkom zabezpečenia ochrany vášho pracoviska a ochrany vašich zamestnancov. Naša dlhoročná prax a skúsenosti nás presvedčili, že kvalitne vzdelaní jednotlivci vytvárajú bezpečnejšie pracovné prostredie a majú schopnosť rýchlejšie reagovať v prípade požiaru alebo mimoriadnej udalosti. 

JKBOZ s.r.o. školenie ochrana pred požiarmi. Novackého 4/A Prievidza. Hasiace prístroje.

Naša Špecializovaná Ponuka Školení Zahŕňa

Školenie pre Zamestnancov

 • Všeobecné požiadavky pre ochranu pred požiarmi v rámci vašich priestorov
 • identifikácia typických rizík v súvislosti s požiarom na vašom pracovisku
 • správne používanie a umiestnenie hasiacich zariadení
 • poznanie umiestnenia hlavných vypínačov a uzáverov elektrickej energie, vody a plynu
 • postupy vyhlasovania požiarneho poplachu

Školenie pre Vedúcich Zamestnancov

 • detailné poznanie osobitných predpisov
 • hľadanie potenciálnych rizík požiaru v rámci vášho podniku
 • uáklady procesov horenia a hasenia
 • požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť budov
 • zásady bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a ich manipulácii
 • ochrana pri činnostiach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru

Naši skúsení školitelia sú odborníkmi na ochranu pred požiarmi. Dlhoročné skúsenosti a neustále vzdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi zabezpečia, že vaši zamestnanci dostanú iba tie najkvalitnejšie školenia. 

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť vášho pracoviska sú nám záväzkom. Zabezpečte našim kvalitným školením bezpečnosť svojich zamestnancov a ochranu vášho majetku. Nechajte nás byť vašim spoľahlivým partnerom a my zabezpečíme, aby bola na vašom pracovisku ochrana pred požiarmi v plnom rozsahu.

Máte otázky alebo si chcete od nás objednať školenie?

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.