Aktuality
13.12.2023

Pracovné Úrazy a Zima – Ako Im Predísť?

Zimné obdobie so sebou neprináša iba nádherné zasnežené scenérie. Na pracoviská prináša hlavne riziká, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť pracovníkov. Teploty pod nulou, sneženie a ľad na chodníkoch môžu totižto spôsobiť pracovné úrazy. Podľa Analýzy pracovnej úrazovosti od Národného inšpektorátu práce sa v zimnom období v rozmedzí rokov 2021/2022 zaznamenalo až 2 322 pracovných úrazov.

Čo sa Dozviete?

V záujme bezpečného pracovného prostredia je nutné venovať osobitnú pozornosť prevencii pracovných úrazov. V tomto článku sa ponoríme do rôznych aspektov pracovných úrazov, ktoré môžu v zimnom období vzniknúť. Poskytneme vám užitočné rady a tipy, ako predchádzať týmto potenciálnym nebezpečenstvám a zabezpečiť bezpečný priebeh pracovných aktivít v zime. Zanechajte za sebou starosti o pracovné úrazy a pripravte sa na bezpečné a pohodlné pracovné prostredie v tomto zimnom období.

Skĺznutie na Ľade: Ako Zabrániť Úrazu?

Skĺznutie na ľadových povrchoch patrí k najčastejším zimným pracovným úrazom. Tomuto riziku sú vystavení spravidla všetci zamestnanci, ktorí sa pohybujú po vonkajších priestoroch. Ak chcete minimalizovať toto riziko, poskytujeme vám niekoľko užitočných tipov, ako sa pred skĺznutím na ľade účinne chrániť.

Odstráňte Sneh a Ľad

V prvom rade je kľúčové odstrániť sneh a ľad z chodníkov a príjazdových plôch. Pravidelné odstraňovanie týchto prekážok zabezpečí bezpečnejšie pracovné prostredie. Tento krok vám pomôže ihneď minimalizovať pracovné úrazy.

Posypový Materiál

Po snežení alebo námraze je vhodné povrchy posypať posypovým materiálom, ktorý zabezpečí lepšiu trakciu a minimalizuje riziko skĺznutia.

Zimná Pracovná Obuv

Najdôležitejším aspektom však je, aby mali zamestnanci pracujúci vo vonkajších priestoroch pridelenú zimnú pracovnú ochrannú obuv. Vyberajte obuv s protišmykovou podrážkou, ktorá poskytuje spoľahlivú priľnavosť aj na klzkých povrchoch. Plusom kvalitnej zimnej pracovnej obuvi môže byť taktiež rezistencia podrážky voči chladu, či prispôsobenosť podrážky na lepšiu priľnavosť pri práci na rebríku.

Pracovné úrazy a pracovná obuv. Zimná protišmyková pracovná obuv značky Gaston Mille.

Chceme, aby ste sa cítili bezpečne a sebavedome, aj keď sa pohybujete v náročných zimných podmienkach. Tieto jednoduché opatrenia môžu zaručiť veľký rozdiel v prevencii pracovných úrazov. Nezabúdajte, že bezpečnosť je vždy na prvom mieste!

Práca vo Výškach: Bezpečnosť Teraz, Práca Potom

Práca vo výškach v zimných mesiacoch prináša svoje vlastné výzvy a zvýšené riziká. Aby sme vám pomohli minimalizovať možné nebezpečenstvá, predkladáme niekoľko dôležitých opatrení, ktoré je nutné zvážiť pri práci vo výškach v chladnom období.

Prerušte Prácu v Nepriaznivých Podmienkach

Teploty nižšie ako 10 °C, ľad, vlhko, sneženie a silný vietor patria medzi nepriaznivé podmienky pre prácu vo výškach. V týchto situáciách by mali zamestnávatelia prehodnotiť potrebu práce vo výškach a v prípade potreby ju prerušiť.

Ochranné Pomôcky a Postroje

Zamestnávatelia musia nariadiť používanie ochranných pomôcok a bezpečnostných postrojov, ktoré sú kľúčové pri minimalizácii rizika pádu. Tieto pomôcky by mali byť správne nastavené a vždy v optimálnom stave.

Vyškolenie Zamestnancov

Vyškolenie zamestnancov v práci vo výškach je absolútnou nutnosťou. Každý pracovník, ktorý pracuje vo výškach musí absolvovať školenie bez ohľadu na ročné obdobie. Vedomosti o bezpečných postupoch totižto znamenajú rozdiel medzi bezpečným pracoviskom a rizikom pracovného úrazu.

Prvá Pomoc a Prítomnosť Osoby

V prípade pracovného úrazu vo výškach je rýchla a správne poskytnutá prvá pomoc nevyhnutná. Na pracovisku musí byť vždy prítomná ďalšia osoba, ktorá je schopná poskytnúť okamžitú pomoc a v prípade potreby zavolať záchranné zložky.

Kvalitný Kurz Prvej Pomoci

Správne poskytnutá prvá pomoc môže znamenať vo vážnych prípadoch rozdiel medzi životom a smrťou zamestnanca. Pre zachovanie bezpečného pracovného prostredia je preto dôležité, aby absolvovalo kvalitný kurz prvej pomoci minimálne 10% z celkového počtu zamestnancov. Na pracovisku sa musí totižto nachádzať vždy niekto vyškolený. V JKBOZ máme k dispozícii odborných inštruktorov prvej pomoci s dlhoročnými skúsenosťami.

Bezpečnosť na pracovisku nie je len pravidlo, ale záväzok voči každému zamestnancovi. Zabezpečte, aby ste boli pripravení na všetky výzvy, ktoré môže práca vo výškach priniesť, a udržujte tak bezpečnú pracovnú atmosféru.

Podchladenie a Prechladnutie: Ochranné Odevy Ako Kľúč k Bezpečnosti

S nástupom nízkych teplôt v zimnom období je bezpečnosť na pracovisku kľúčovou prioritou. Nezabúdajte na dôležitosť ochranných odevov a opatrení, ktoré môžu chrániť vašich zamestnancov pred podchladením a prechladnutím.

Ochranný Pracovný Odev a Obuv

Pri teplote nižšej ako 10 °C je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi vhodný ochranný pracovný odev a pracovnú obuv, ktoré účinne chránia pred chladom. Správny odev môže minimalizovať riziko podchladenia pracovníkov v nepríjemných podmienkach.

Pracovné úrazy v zime. Zimný ochranný pracovný odev Kubler A

Možnosť Zohriatia

Dôležité je, aby mali pracovníci možnosť zohriatia. Poskytnutie teplých nápojov a dostatočných prestávok vo vykurovaných priestoroch pomáha udržať normálnu telesnú teplotu a znižuje riziko prechladnutia.

Ochranné Rukavice s Tepelnou Ochrannou

Zamestnávatelia by mali poskytnúť ochranné rukavice s tepelnou izoláciou, ktoré nielen chránia ruky pred chladom, ale aj zachovávajú ich ochrannú funkciu proti poraneniu.

Prevencia Prechladnutia

Ako prevenciu pred prechladnutím by mali pracovníci vedieť, ako sa správne obliecť, aby ochránili svoje telo pred chladom a vetrom. Dodržiavanie pravidla o vrstvení oblečenia im tak umožní efektívne regulovať telesnú teplotu.

Tepelnoizolačné Vlastnosti

Zamestnávatelia sú povinní poskytnúť pracovníkom prostriedky s tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré udržiavajú telesnú teplotu v optimálnom rozmedzí medzi 36 °C až 37 °C.

S touto kombináciou ochranných opatrení môžete zabezpečiť, že vaši zamestnanci budú chránení pred extrémnymi teplotami a môžu bezpečne vykonávať svoje pracovné úlohy v chladnom období. Ochrana pred podchladením a prechladnutím by mala byť na prvom mieste v každej spoločnosti.

Záver

V tomto článku sme si ukázali, že zimné obdobie prináša so sebou mnohé riziká pre bezpečnosť pracovníkov. Implementovanie vhodných opatrení a prevencia môžu však tieto riziká pomôcť minimalizovať. Zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia v zime si vyžaduje kolektívne úsilie a vedomosti. Spoločná spolupráca medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi je základom pre minimalizáciu rizík a zabezpečenie ochrany v náročných zimných podmienkach.

Máte bližšie otázky? S radosťou vám pomôžeme.