Aktuality
22.12.2023

Prajeme Vám Bezpečné Vianoce – Rekapitulácia Roka 2023

Úvod

Vianoce sú obdobím, kedy všetci nachvíľu zanechávame za sebou pracovné povinnosti a srdce sa napĺňa radosťou. Uvedomujeme si, aký dôležité je venovať sa v tento čas hodnotám, ktoré sú pre nás neoceniteľné. Tento rok bol pre nás výnimočným obdobím plným výziev, radosti a spolupatričnosti, a preto sme sa rozhodli s vami podeliť o naše pocity prostredníctvom tohto vianočného článku.

Rok Plný Vzdelávania

Rok 2023 sa niesol v duchu vzdelávania. Pre nás sú dôležité nielen odborné znalosti, ale aj chuť učiť sa, pracovať na sebe a neustále sa zdokonaľovať. Tento rok sa podarilo po náročnom školení našim odborným bezpečnostným technikom s dlhoročnými skúsenosťami získať osvedčenie revízneho technika zdvíhacích zariadení. Okrem toho sme zvyšovali svoje schopnosti prostredníctvom mnohých školení a akreditovaných kurzov s rôznym zameraním.

Venujeme sa nielen odborným znalostiam, ale aj osobnostnému a profesionálnemu rastu, čo nám pomáha našim klientom neustále poskytovať iba najkvalitnejšie služby.

Zdieľanie Radostných Chvíľ

Tento rok bol plný radostných chvíľ, a to nielen v pracovnom prostredí, ale aj mimo neho. Spoločne sme zažili úžasné udalosti, ktoré ešte viac upevnili naše tímové puto. Navštívili sme nášho hlavného dodávateľa hasiacej techniky MOBIAK v Grécku. Priateľsky nás privítali vo svojich priestoroch a vtiahli do výrobného procesu hasiacich prístrojov a príslušenstva.

Zamestnanci spoločnosti JKBOZ stoja v Grécku pred morom. Oblečení sú letne.

Taktiež sme si užili zábavné tímové aktivity ako kajakovanie a spanie pod stanom, či skialpovanie na Chopku. Všetky tieto zážitky nám pripomenuli, aké dôležité je nielen spolu pracovať, ale aj zdieľať radostné okamihy, ktoré posilňujú vzájomné väzby.

Zamestnanci spoločnosti JKBOZ stoja v zime pred chatou s lyžami a snowboardami, oblečení v teplom oblečení.

Vianočný Čas Venovaný Hodnotám

Neexistuje lepší čas na vyjadrenie hlbokej vďačnosti ako teraz. Vaša obdivuhodná spolupráca bola pre nás nielen záväzkom, ale hlavne hnacím motorom k ďalším úspechom a rastu. V súčasnej uponáhľanej dobe sa často strácajú z očí hodnoty, ktoré sú skutočne dôležité. S Vianocami prichádza príležitosť zamyslieť sa nad solidaritou, skromnosťou a štedrosťou.

V tomto vianočnom období sa nám zdá dôležité nielen zdieľať radostné chvíle, ale aj pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Tieto Vianoce sme preto zamenili tradičné darčeky a namiesto toho sme sa rozhodli pomôcť malému Šimonkovi postaviť sa na vlastné nohy Veríme, že naša pomoc prinesie veľkú radosť jemu a jeho rodičom.

Vianoce Spolu

Na záver tohto roka sme zdieľali spoločné chvíle pri varení kapustnice a vianočného punču v priestoroch našej spoločnosti v Prievidzi. Nakoľko sa ako kolegovia nemáme možnosť tak často stretávať, sú pre nás spoločne strávené okamihy ako tieto vzácnosťou. Spolu sme preto oslávili príchod Vianočných sviatkov a záver roka so smiechom na perách a príjemnou náladou.

Juraj Kukučka, konateľ spoločnosti JKBOZ a zamestnanec Daniel Toronyi varia spolu kapustnicu.

Záver

Uvedomujeme si hodnotu rodiny, zdravia a bezpečnosti. V JKBOZ kladieme dôraz na tieto hodnoty nielen v pracovnom prostredí, ale aj v súkromí. Nech vám Vianoce prinášajú nielen radosť, ale hlavne bezpečie a oddych v kruhu najbližších. Prajeme vám, aby ste zažili nezabudnuteľné chvíle šťastia.

Tešíme sa na nadchádzajúci rok 2024, plný nových príležitostí a spoločných víťazstiev. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať s rovnakým entuziazmom a úspechom, aký sme zažili doteraz. Ďakujeme vám za skvelý rok a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.