Všeobecné školenia

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. vám ponúka odborné školenia a kurzy s využitím školiacej miestnosti s kapacitou 20 osôb priamo v našej budove v Prievidzi. Sme hrdí na náš tím vysoko kvalifikovaných a skúsených lektorov, ktorí vám poskytnú najnovšie informácie a praktické know-how v oblasti BOZP a OPP. S nami získate skutočné vedomosti, ktoré posilnia bezpečnosť na vašom pracovisku.

Náš prístup k vzdelávaniu je individuálny. Poskytujeme odbornú výchovu a špecializované kurzy, aby sme zabezpečili, že vaši zamestnanci budú mať presné zručnosti potrebné pre ich pracovné pozície. Zabezpečte kvalitné vzdelávanie pre svoj tím a urobte krok smerom k bezpečnej budúcnosti.

Typy všeobecných školení

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.