Odborné školenia

Pre školenia je k dispozícii školiaca miestnosť v našej budove s kapacitou 20 osôb. Spoločnosť JKBOZ s.r.o. na základe udelených oprávnení ponúka široké spektrum služieb v oblasti vzdelávania, a to prostredníctvom vysoko kvalifikovaných a skúsených lektorov v oblasti BOZP a OPP. Naša spoločnosť poskytuje odbornú výchovu a vzdelávanie (školenia) a odborné kurzy na výkon špecifických pracovných činností.

Typy odborných školení

Služby

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Produkty

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.